اعضای پیوسته

مشخصات اعضاي پيوسته انجمن علمي هنر اسلامي ايران

رشته تحصیلی عکس مرتبه علمی   ردیف
دکتری علوم باستانی گرایش هنر الیاس صفاران  استادیار دانشگاه پیام نور الیاس صفاران 1
کارشناسي ارشد توليد سيما(تهيه کنندگي –کارگرداني)  احمد ذات اصغر مدرس دانشگاه جامع علمي –کاربردي احمد ذات اصغر 2

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

محمد خانكه مربی دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند محمد خانكه 3
کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي مهديه سادات شاهمرادي مدرس دانشگاه جامع علمي –کاربردي مهديه سادات شاهمرادي 4

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

فاطمه بلاش مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای قزوین فاطمه بلاش 5

دانشجوی دکترای پژوهش هنر

زهرا كياشمشكي  مدرس دانشگاه پیام نور تهران شرق و دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه جامع علمي –کاربردي زهرا كياشمشكي 6

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

امير نعيمي مدرس دانشگاه پیام نور واحد شهرری امير نعيمي 7

 دكتري فلسفه هنر

پژمان دادخواه مدرس دانشگاه آزاد تهران جنوب و دانشگاه سوره پژمان دادخواه 8
کارشناسی ارشد پژوهش در صنايع دستي و هنرهاي سنتي زهره مرادي

مربی

بندرعباس- دانشگاه هرمزگان

زهره مرادي 9

دانشجوي دكتراي فلسفه هنر

حميده جعفري

مربی

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

حميده جعفري 10
کارشناسی ارشد- هنر اسلامي  مژگان فدايي   مژگان فدايي 11
کارشناسی ارشد صنایع دستی سيد نسرين هاشمي رشيد آباد

مدرس

دانشگاه آزاد اسلامی

اسلامشهر

سيد نسرين هاشمي رشيد آباد 12
دانشجوي دكتراي پژوهش هنر مهيار اسدي   مهيار اسدي 13

کارشناسی ارشد هنر اسلامی

مريم انصاري يكتا

مدرس

دانشکده هنر سمنان

مريم انصاري يكتا 14

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

مژگان نعمت الهي مدرس دانشگاه ازاد اسلامي واحد سما رودهن مژگان نعمت الهي 15

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

فروغ نجفي تيرتاشي مدرس دانشگاه اسلامی و دانشگاه غیرانتفاعی ساری فروغ نجفي تيرتاشي 16

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

نيلوفر علاقمندان مطلق -دانشگاه جامع علمی  کاربردی نيلوفر علاقمندان مطلق 17
کارشناسی ارشد صنايع دستي- گرايش پژوهش بينه اوليا

عضو هیات علمی دانشگاه امام جواد یزد

بينه اوليا 18
کارشناسی ارشد گرافیک معصومه انيسي

مدرس دانشگاه سوره و دانشگاه جامع علمی  کاربردی 

معصومه انيسي 19
 دكتري تمدن اسلامی و جهان/هنر اسلامی رامين حاجيان فرد مدرس دانشگاه جامع علمي –کاربردي رامين حاجيان فرد 20
دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی عليرضا كريمي مربي موسسه آموزش عالي غير انتفاعي فردوسي مشهد عليرضا كريمي 21
کارشناسی ارشد- صنایع دستی(گرایش پژوهش در هنرهای سنتی) سيدمحمود ميرعزيزي    سيدمحمود ميرعزيزي 22
كارشناسي ارشد پژوهش هنر فاطمه شكوري مدرس دانشگاه جامع علمي –کاربردي فاطمه شكوري 23
دانشجوي دكتراي فلسفه هنر سميرا اصغرپور سارويي مدرس دانشکده فرهنگ وهنر سميرا اصغرپور سارويي 24
دانشجوي دكتراي هنر اسلامي لطف اله كارگري آريان   لطف اله كارگري آريان 25

دانشجوي دكتراي هنر اسلامي

ليلا طباطبايي يزدي

مدرس دانشگاه سوره و دانشگاه علم و فرهنگ

ليلا طباطبايي يزدي 26

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

دانشجوی دکتری فلسفه هنر

بنفشه ميرزايي   بنفشه ميرزايي 27

 دكتري مطالعات تئاتر

سيد ميثم مطهري مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده هنر و معماري

سيد ميثم مطهري

28
كارشناسي ارشد پژوهش هنر اعظم اصلاني سنجدري مدرس دانشگاه ازاد اسلامي واحد سما رودهن و دانشگاه جامع علمي –کاربردی

اعظم اصلاني سنجدري

29
كارشناسي ارشد گرافیک  مرجان صلواتی

مربی

دانشگاه آزاد واحد شهرری

مرجان صلواتی 30
کارشناسی ارشد پژوهش هنر image1   لیلا کاظمی 31
 کارشناسی ارشد مهندسی معماری Untitled 2   حمید مطفف 32 
دانشجوی دکترای فلسفه هنر ax مدرس دانشگاه سوره و دانشگاه علم و فرهنگ رضا میرمبین 33
 دکتری هنر اسلامی 20171103 172515    ندا سیفی  34