ایران گردی
نشست تخصصی: تعزیه و تعامل میان فرهنگی

بهمن ۱۳۹۶

همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی

28 آبان 1394 مشهد

همایش ملی شهرجهانی

27ارديبهشت ماه 1393

اولین برنامه ایرانگردی هنری به همت انجمن علمی هنر اسلامی ایران درچهارم مردادماه سال ۱۳۹۷
سومین برنامه ایرانگردی هنری انجمن علمی هنراسلامی ایران در هفدهم آبان ماه سال ۱۳۹۷
انتخاب انجمن هنر اسلامی ایران به عنوان یکی از پنج انجمن برتر گروه هنر در سال ۱۳۹۷
پنجمین مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی هنر اسلامی ایران
دومین برنامه ایرانگردی هنری به همت انجمن علمی هنر اسلامی ایران درپانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۷
نشست تخصصی:وجه تعاملی هنر تعزیه و کارکرد اجتماعی آن

اسفند ۹۶

نشست تخصصی: شناخت نامه مجموعه تاریخی خواجه احمد یسوی

1آبان 1396- تهران

نشست تخصصی: مقوله التقاط در معماری دینی: سیر تحول مساجد معاصر در مالزی

1 آبان 1396 تهران

چهارمین مجمع عمومی انجمن علمی هنر اسلامی ایران

1تیر 1396 تهران

انجمن علمی هنر اسلامی ایران

به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي هنر ناب اسلامی- ایرانی و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به هنرهاي اسلامي، انجمن علمي هنراسلامي ايران تشكيل شده است.
انجمن علمی هنر اسلامی ایران با چشم‌انداز نیل به اهداف تعالی بخش این هنر از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران واقع در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيد و به شماره 32784 در اداره شركت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران به شناسه ملي 14003715611 ثبت و فعاليت خويش را آغاز نموده است.

عضویت در انجمن رویداد ها انتشارات کنگره


ارتباط با ما