اولين دوره اعضای هیات مدیره: از سال 1392-1394

105

دكتر سيد غلامرضا اسلامي

سمت: رئیس انجمن

رشته تحصیلی: دكتراي معماري

مرتبه علمی: استاد دانشگاه تهران پرديس هنرهاي زيبا دانشكده معماري

 

109

دكتر محمدكاظم حسن‌وند

سمت: نایب رئیس انجمن

رشته تحصیلی: دكتراي آفرينش‌هاي هنري در رشته نقاشي

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه تربيت مدرس دانشكده هنر

 

3

مهدی خانکه

سمت: خزانه دار

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد-پژوهش هنر

مرتبه علمی: مربی دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند

 

29

اعظم اصلاني سنجدري

سمت: دبیر انجمن

رشته تحصیلی: كارشناسي ارشد پژوهش هنر

مدرس دانشگاه ازاد اسلامي واحد سما –رودهن و دانشگاه جامع علمی-کاربردی

 

101 

دكتر اميراشرف آريانپور كاشاني

رشته تحصیلی: دكتراي موزيكولوژي

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده هنر و معماري

 

107

حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ادبی

رشته تحصیلی: دكتراي فلسفه و حكمت

 

2

احمد ذات اصغر

رشته تحصیلی: کارشناسي ارشد توليد سيما(تهيه کنندگي –کارگرداني)

مرتبه علمی: مدرس دانشگاه جامع علمي –کاربردي

 

5

فاطمه بلاش

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد-پژوهش هنر

مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای قزوین

 

 4

مهدیه‌سادات شاهمرادی

رشته تحصیلی: کارشناسي ارشد ادبيات نمايشي

مدرس دانشگاه جامع علمي –کاربردي

اعضاي بازرسان:

 

 22

سيدمحمود ميرعزيزي

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد- صنایع دستی(گرایش پژوهش در هنرهای سنتی)

 

21 

عليرضا كريمي

رشته تحصیلی: دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی

مرتبه علمی: مربي موسسه آموزش عالي غير انتفاعي فردوسي مشهد

 

23 

فاطمه شكوري

رشته تحصیلی: كارشناسي ارشد پژوهش هنر

مرتبه علمی: مدرس دانشگاه جامع علمي –کاربردي