اهداف و چشم انداز

هويت‌بخشي و توسعه بينش هنري هنرمندان و بومی سازی

ارتقاء آثار هنري با هويت و متناسب با زندگي امروز

سازمان‌دهي اطلاعات هنري بنياني در مورد ارزش‌ها، اصول و آثار در حوزه‌ هنرهاي اسلامي و كمك به تدوين تاريخ هنرهاي اسلامي و ملي

ظرفیت افزایی پژوهشی هنر اسلامی ، ایرانی و کشف لایه­های پنهانی آن

شناسایی و شناساندن ظرفیت­های درخشان هنر شیعی