وظايف و فعاليتها

 1. انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي
  با حوزه هنرهاي اسلامي سر و كار دارند.؛
 2. همكاري با نهادهاي اجرايي، هنري، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن؛
 3. ترغيب و تشويق( با اعطاي نشان هنر، جوايز و ...) پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز در حوزه ترجمه، تحقيق و آفرينشهاي‌ هنري؛
 4. ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني؛
 5. برگزاري گردهمايي‌هاي علمي و هنري در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي؛
 6. انتشار كتب و نشريات علمي و هنري؛
 7. بررسی و اظهار نظر در سرفصلها و برنامه های آموزشی رشته هنر اسلامي در مقاطع مختلف تحصيلی؛
 8. ارائه خدمات مشاوره ای علمی وتخصصی در زمينه هنر اسلامي به اشخاص حقيقی و حقوقی در جهت تعالی هنر ناب اسلامي- ايراني؛
 9. همكاري با حوزه‌هاي علميه و علماي ديني در شناخت مباني فقهي هنر؛
 10. مطالعه و بهره‌گيري از نظريه‌هاي جديد هنر با تكيه بر مباني ملي و اسلامي؛
 11. معرفي انجمن‌هاي علمي دانشگاهي، مراكز هنري فعال و نمونه و ارائه تقدير‌نامه بدانها؛
 12. اولويت‌بندي آثار هنري و حمايت از آثار سنتي با ارزش و آثار جديد موثر در فرهنگ و تمدن ايران اسلامي؛
 13. بررسي كاستي‌هاي نهادها و دستگا‌ه‌هاي اجرايي و هنري كشور؛ و
 14. توجه و كمك به احياء آثار و امكانات هنري كه قدرت رقابت در بازار جهاني را نداشته و به صورت بومي و منطقه‌اي هنوز وجود دارند.