معرفي

با استعانت از پروردگار يكتا انجمن علمي هنر اسلامي ايران پس از کوشش‌های پیاپی و راهنمایی دلسوزان حوزه فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی با چشم‌انداز نیل به اهداف تعالی بخش این هنر از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران واقع در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تاريخ 8/9/1391 به تصويب رسيد و در تاريخ 18/08/1392 به شماره 32784 در اداره شركت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران به شناسه ملي 14003715611 ثبت و فعاليت خويش را آغاز نموده است. اعضاي هيئت مؤسس انجمن جمعي از فرهيختگان و محقّقان دانش و هنر اين مرز و بوم هستند که با كوله­باري از دستاوردهاي علمي، هنري و پژوهشي در تحقّق و اجرايي شدن اهداف انجمن می­کوشند.