مقدمه

انجمن علمی به عنوان نهادی دانش­بنیان، ضروری است تا در مسیر پیشرفت و تعالی و با هدف پویانمودن بیش از پیش، فعّالیت­های خود را در دو بخش تفکیک شده اجرایی و محتوایی دنبال نماید. ساختاری که در زیر مشاهده می­نمایید از مصوبات مهم مجمع عمومی انجمن در تاریخ 31 خرداد 1393 است که بدین وسیله برای اطلاع اعضای انجمن در این پایگاه اینترنتی درج می­شود تا هر یک از اعضای متنوع انجمن (پیوسته، وابسته و افتخاری) با مطالعه اجزای آن و با نظر به علاقه و توانایی­ها و ظرفیت­های خود، بتوانند تمایل فعالیت خود را در هر یک از موارد موجود در ساختار از طریق ارتباط با پست الکترونیکی و ارسال سوابق علمی و پژوهشی، اعلام نمایند.