گروه مطالعات تطبیقی هنر اسلامی

امروزه مطالعات تطبیقی هنر از مهمترین روش­های تحقیقی است که در اقسام رشته­های دانشگاهی به سبب کشف لایه­های پنهان مباحث تاریخی، حکمی و فلسفی، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این مهم در هنر اسلامی می­تواند راه­گشا و یاری دهنده به سایر گروه­های مطالعاتی واقع شود.