برگزاری مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده انجمن علمی هنر اسلامی ایران

براساس دعوت قبلي/آگهي روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 98/06/24 جلسه مجمع عمومي فوق العاده انجمن علمی هنر اسلامی ایران در ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98/07/08 در محل خیابان فردوسی، خیابان سرهنگ سخایی، پردیس باغ ملی دانشگاه هنر، پژوهشکده هنر تشکيل شد. در اين جلسه پس از قرائت آياتي از قرآن مجيد در مورد انتخاب اعضاي هيئت رييسه جلسه به شرح زير اقدام شد

۱. نیلوفر علاقمندان مطلق به عنوان رييس

2. مریم کشمیری به عنوان ناظر

3. رامین حاجیان فرد به عنوان ناظر

 4. لیلا کاظمی به عنوان منشي

آنگاه بر طبق دستور جلسه موارد زير مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

1.روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد.

2. حق عضویت اعضای پیوسته(مبلغ 50 هزارتومان) بدون تغییر نسبت به دوره قبل تصویب شد.

3. حق عضویت اعضای حقوقی از 500 هزارتومان تا 3 میلیون تومان تصویب شد.

4. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان

پس از معرفي نامزدهاي عضويت در هيئت مديره و بازرسي انجمن و اخذ و قرائت آرا نتايج به شرح زير اعلام شد.

  1. زهرا رهبرنیا -2.مهران هوشیار-3.گیتا مصباح- 4.سیدغلامرضااسلامی-5.مهدیخانکه-6. پژمان دادخواه-7.سیدیحیی اسلامی به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره و 1.امیر عبدالحسینی- 2.امیر نعیمی-به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره 1.اعظم اصلانی سنجدری- 2. ریحانه تقی یاری- به عنوان بازرسي اصلي و  فاطمه شکوری به عنوان بازرس علي البدل.

 

 WhatsApp Image 2019 12 22 at 13.42.48